ХОРИЗОНТ ЕВРОПА - Българският портал за информация
Документи

Документи

  • Регламент (EС) 2021/695 на Европейския парламент и на Съвета oт 28 април 2021 година за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“, за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите и за отмяна на регламенти (EС) № 1290/2013 и (EС) № 1291/2013 (http://data.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj)
  • Решение (EC) 2021/764 на Съвета за създаване на специфична програма за изпълнение на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и за отмяна на Решение 2013/743/EC (http://data.europa.eu/eli/dec/2021/764/oj)
  • Регламент (Евратом) 2021/765 на Съвета от 10 май 2021 година за създаване на Програма за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия за периода 2021—2025 г. в допълнение към Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и за отмяна на Регламент (Евратом) 2018/1563 (http://data.europa.eu/eli/reg/2021/765/oj)
Сподели
Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Вижте повече информация тук
Приеми