ХОРИЗОНТ ЕВРОПА - Българският портал за информация
Новини
Featured

Информационен ден (05/06.07.2021) и брокерско събитие (07.07.2021) по клъстер 5 „Климат, енергия и мобилност“

На 5 и 6 юли Европейската комисия организира специална информационна сесия по новата програма „Хоризонт Европа“, клъстер 5 „Климат, енергия и мобилност“, като част от голяма информационна кампания, представяща всички направления на Хоризонт Европа.

Ще бъде представена работната програма за 2021 – 2022 г., цели, приоритети и очаквани резултати, както и специални сесии за всяка от дестинациите и мисиите.

Събитието не изисква регистрация – ще може да се гледа на живо (онлайн) от страницата на информационните дни – https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-5-climate-energy-mobility.

Работната програма на Клъстер 5 е публикувана тук, със свободен достъп:

https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/core/api/front/document/51842/download.

Информационният ден ще бъде последван от брокерско събитие, за търсене на партньори, на 07.07.2021 г. За събитието е необходима регистрация на следния линк:  https://www.horizoneuropencpportal.eu/stage/horizon-europe-cluster-5-calls-2021-virtual-brokerage-event.  

Featured

Мария Габриел за Хоризонт

Благодарим на комисар Mariya Gabriel и екипа ѝ за непрекъснатата подкрепа в усилията ни да осигурим по-добри възможности за участие и реализация на българските учени в новата

Рамкова програма за научни изследвания и иновации. Поздравяваме я за успешния старт на Хоризонт Европа! 

Междинни доклади по напредъка на изпълнението на мисиите на ЕС в Хоризонт Европа

ЕК публикува междинни доклади за петте мисии в Хоризонт Европа: Мисия: РакКратък докладПълен доклад Мисия: ПочвиКратък докладПълен доклад Мисия: Адаптиране към изменението на климатаКратък докладПълен …

Нова покана за проектни предложения с бюджет от 96.6 милиона евро – MSCA COFUND

На 11 октомври Европейската комисия публикува нова покана за проектни предложения по програма COFUND на действия „Мария Склодовска-Кюри“. С бюджет от 96,6 милиона евро, тази …

Полският изследователски и иновационен център Pro-Akademia търси партньори по проект по WIDERA

Полският изследователски и иновационен център Pro-Akademia подготвя проект по отворения конкурс  HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-04-01— Pathways to Synergies. Проектът InterRegio2EU има за цел да създаде Виртуален център за …

Комисията и Обединеното кралство постигат политическо споразумение за участието на Обединеното кралство в „Хоризонт Европа“ и „Коперник“

На 7 септември 2023 г.  Европейската комисия и Обединеното кралство постигнаха политическо споразумение за участието на Обединеното кралство в „Хоризонт Европа“ – програмата на ЕС за научни …

NCP_WIDERA.NET: безвъзмездна финансова помощ за участие в brokerage events по клъстерите от стълб IINCP_WIDERA.NET: безвъзмездна финансова помощ за участие в

Министерството на образованието и науката обявява грантове за финансиране на участието на български учени и експерти в тематични партньорски събития по клъстерите от стълб II …

Мисиите на ЕС са на път да изпълнят амбицията си за 2030 г. за по-екологичен и по-здравословен континент

Нов анализ на Европейската комисия отбелязва, че през първите две години от тяхното съществуване мисиите на ЕС в рамките на „Хоризонт Европа“ подкрепиха работата на …

Комуникация на проект финансиран с европейски средства

От 2021 г. всички бенефициенти на средства от ЕС имат правното задължение да потвърдят, че тяхната работа е получила финансиране от ЕС. Това изискване се …

Министрите за наука обсъждат научната дипломация и следващия стратегически план на Хоризонт Европа

Министрите, отговарящи за научните изследвания и иновациите от държавите-членки на ЕС, Исландия, Норвегия и Швейцария, проведоха неформална среща в гр. Сантандер, Кралство Испания на 27 …

Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Вижте повече информация тук
Приеми