Featured

Информационен ден (05/06.07.2021) и брокерско събитие (07.07.2021) по клъстер 5 „Климат, енергия и мобилност“

На 5 и 6 юли Европейската комисия организира специална информационна сесия по новата програма „Хоризонт Европа“, клъстер 5 „Климат, енергия и мобилност“, като част от голяма информационна кампания, представяща всички направления на Хоризонт Европа.

Ще бъде представена работната програма за 2021 – 2022 г., цели, приоритети и очаквани резултати, както и специални сесии за всяка от дестинациите и мисиите.

Събитието не изисква регистрация – ще може да се гледа на живо (онлайн) от страницата на информационните дни – https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-5-climate-energy-mobility.

Работната програма на Клъстер 5 е публикувана тук, със свободен достъп:

https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/core/api/front/document/51842/download.

Информационният ден ще бъде последван от брокерско събитие, за търсене на партньори, на 07.07.2021 г. За събитието е необходима регистрация на следния линк:  https://www.horizoneuropencpportal.eu/stage/horizon-europe-cluster-5-calls-2021-virtual-brokerage-event.  

Featured

Мария Габриел за Хоризонт

Благодарим на комисар Mariya Gabriel и екипа ѝ за непрекъснатата подкрепа в усилията ни да осигурим по-добри възможности за участие и реализация на българските учени в новата

Рамкова програма за научни изследвания и иновации. Поздравяваме я за успешния старт на Хоризонт Европа! 

Уебинар на тема „Избягване на грешки при деклариране на разходите за персонал по проекти по „Хоризонт 2020“

Европейската комисия организира уебинар на тема „Избягване на грешки при деклариране на разходите за персонал проекти по „Хоризонт 2020““. Уебинарът ще се проведе на 16 …

162 милиона евро за финансиране на проекти за научноизследователски инфраструктури от ЕС

Нова покана, отворена до 20 април, предлага 162 милиона евро за финансиране на изследователски инфраструктури. В рамките на тази покана са отпуснати 110 милиона евро …

Сравнителният анализ на ЕС за инвестициите на промишлеността в научноизследователска и развойна дейност за 2021 г. показва стабилни резултати в секторите на ИКТ, здравеопазването и зелените технологии

Съгласно публикувания днес нов сравнителен анализ на ЕС за инвестициите на промишлеността в научноизследователска и развойна дейност (НИРД) дружествата в ЕС са увеличили инвестициите си в научноизследователска …

Horizon Impact Award 2022

Европейската комисия стартира ново издание на наградата Horizon Impact Award, награда, посветена на финансирани от ЕС проекти, чиито резултати са създали обществено въздействие в цяла …

Информационен ден за възможностите и поканите на програмата Хоризонт Европа

На 25 януари 2022 г. Съветът за наука и технологии в Малта ще организира Информационен ден за възможностите и поканите на програмата Horizon Europe в …

Актуализирана информация относно процеса по асоцииране към Хоризонт Европа

Европейската комисия актуализира информацията относно процеса по асоцииране към Хоризонт Европа. Тя съдържа: таблица с актуалното състояние на процеса на асоцииране за всяка страна кандидатка …

Европейската комисия търси експерти, които да се присъединят към петте борда на мисиите

Европейската комисия публикува открита покана за заявяване на интерес от страна на експерти, които да се присъединят към петте борда на мисиите към Рамковата програма …

Събитие на световно ниво относно възможностите за международното сътрудничество в научноизследователските инфраструктури – ICRI

През октомври 2022 г. гр. Бърно ще бъде домакин на среща на лидери в областта на научноизследователските инфраструктури – техните потребители, политици и заинтересовани страни. …

Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Вижте повече информация тук
Приеми