Featured

Информационен ден (05/06.07.2021) и брокерско събитие (07.07.2021) по клъстер 5 „Климат, енергия и мобилност“

На 5 и 6 юли Европейската комисия организира специална информационна сесия по новата програма „Хоризонт Европа“, клъстер 5 „Климат, енергия и мобилност“, като част от голяма информационна кампания, представяща всички направления на Хоризонт Европа.

Ще бъде представена работната програма за 2021 – 2022 г., цели, приоритети и очаквани резултати, както и специални сесии за всяка от дестинациите и мисиите.

Събитието не изисква регистрация – ще може да се гледа на живо (онлайн) от страницата на информационните дни – https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-5-climate-energy-mobility.

Работната програма на Клъстер 5 е публикувана тук, със свободен достъп:

https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/core/api/front/document/51842/download.

Информационният ден ще бъде последван от брокерско събитие, за търсене на партньори, на 07.07.2021 г. За събитието е необходима регистрация на следния линк:  https://www.horizoneuropencpportal.eu/stage/horizon-europe-cluster-5-calls-2021-virtual-brokerage-event.  

Featured

Мария Габриел за Хоризонт

Благодарим на комисар Mariya Gabriel и екипа ѝ за непрекъснатата подкрепа в усилията ни да осигурим по-добри възможности за участие и реализация на българските учени в новата

Рамкова програма за научни изследвания и иновации. Поздравяваме я за успешния старт на Хоризонт Европа! 

Брокерско събитие за европейските мисии

Организираното на 21-22 май онлайн международно брокерско събитие ще бъде посветено на събирането на всички заинтересовани страни, които възнамеряват да кандидатстват за финансиране по новите …

1,25 милиарда евро от „Хоризонт Европа“ за подкрепа на авангардни научни изследвания в рамките на действията „Мария Склодовска-Кюри“

Eвропейската комисията обяви нови покани за представяне на предложения на стойност над 1,25 милиарда евро в подкрепа на научните изследвания в рамките на действията „Мария Склодовска-Кюри „, част от програмата …

Публикувани са измененията на работна програма 2023-2024 с удължаване до 2025

Бихме искали да ви информираме, че Комисията току-що прие изменението на „основната“ работна програма на „Хоризонт Европа“ за периода 2023-2024 г. за мисии и ограничено …

Република Корея ще се присъедини към програмата „Хоризонт Европа“

Корея ще се присъедини към нарастващата група държави, асоциирани към програмата на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. Очаква се споразумението за асоцииране …

Възможност за повишаване на квалификацията на мениджъри и администратори на научни инфраструктури чрез посещение (study visit) в университета в Тампере, Финландия по проект NCP_WIDERA.NET

По проект NCP_WIDERA.Net, подпомагащ мрежата от национални контактни лица за разширяване на участието и укрепване на европейското научноизследователско пространство (Widening и ERA) на РП „Хоризонт …

Швейцарските организации вече могат да кандидатстват за поканите на ERC за 2024 г

На 18 март 2024 г. ЕК обяви, че ЕС и Швейцария официално са стартирали преговорите си по широк пакет от двустранни мерки. Те включват официални …

Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Вижте повече информация тук
Приеми