Новини
Новини

Министрите на научните изследвания в ЕС обсъждат как да използват науката като инструмент за улесняване на създаването на политики

На Съвета по конкурентоспособност в петък, 2 декември 2022 г., министрите, отговарящи за научните изследвания, проведоха политически дебат за това как науката да се използва …

Обществено допитване – настояще и бъдеще на европейските програми за научни изследвания и иновации 2014 – 2027

Днес Европейската комисията стартира най-голямата обществена консултация, провеждана някога относно миналото, настоящето и бъдещето на програмите за научни изследвания и иновации Хоризонт на ЕС за …

Информационен ден – работна програма WIDERA 2023-2024

На 12 декември Европейската комисия организира информационен ден във връзка с работната програма WIDERA 2023-2024. Този информационен ден има за цел да информира (потенциалните) кандидати …

Информационен ден на Хоризонт Европа – Изследователски инфраструктури

На 6 декември Европейската комисия организира инфо ден относно действията на Хоризонт Европа за изследователските инфраструктури. Действията на Хоризонт Европа за изследователски инфраструктури подкрепят развитието …

Брокерското събитие за покани на Хоризонт Европа Клъстер 6 „Храни, биоикономика, природни ресурси, селско стопанство и околна среда” 2023г.

Работната програма на Хоризонт Европа Клъстер 6 „Храни, биоикономика, природни ресурси, селско стопанство и околна среда” за2023-2024г. се очаква да бъде публикувана през следващите няколко …

Свободен достъп до научни инфраструктури на Съвместния изследователски център

Съвместният изследователски център (JRC) отвяра своите научни лаборатории за изследователи от висши училища, научни организации, инудстрия, малки и средни предприятия, като цяло публичен и частен …

Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Вижте повече информация тук
Приеми