Новини
Новини

ESFRI Days 2021

Словеското председателство на Съвета на Европейския съюз и Европейския стратегически форум на научноизследователските инфраструктури организират ESFRI Days 2021. Информационните дни ще включват лансирането на ESFRI …

Покани на Европейския институт за иновации и технологии

Нова покана на Европейския институт за иновации и технологии с покана за проекти за Общност за знания и иновации (ОЗИ) „Култура и творчество“ Поредица от …

25 години действия „Мария Склодовска-Кюри“

Ноември отбелязва 25-ата годишнина от програмата „Действия на Мария Склодовска-Кюри“ (MSCA), която финансира изследванията на около 145 000 доктори и постдокторанти в Европа и извън …

Информационни дни за цифрови технологии, промишленост и космическо пространство

В рамките на стълб II на Horizon Europe, клъстер 4 се фокусира върху цифровите технологии, индустрията и космоса и има за цел да предостави следните …

Европейския парламент подкрепя партньорството в областта на метрологията в рамките на Хоризонт Европа

На 11 ноември 2021 г. Европейският парламент прие Европейското партньорство по метрология. Схемата, неофициално съгласувана с Съвета на ЕС, има за цел да развие до …

Нов доклад за това как да се ускорят действията по климата в света след COVID-19

На фона на Конференцията на ООН по изменението на климата (COP26), Европейската комисия публикува нов доклад, който представя някои от последните констатации от, финансирани от …

Европейската комисия стартира програмата „Цифрова Европа“

„Цифрова Европа“ е нова програма, финансирана от Европейския съюз, фокусирана върху предоставянето на цифрови технологии в бизнеса, гражданите и публичните администрации. На 10 ноември 2021 …

EUSPA отправя покана за представяне на предложения по програма „Хоризонт Европа“ за преобразуване на цифровата икономика, повишаване на устойчивостта на Съюза и подкрепа за Зеления пакт

Първата покана за представяне на предложения по програма „Хоризонт Европа“,управлявана от Агенцията на Европейския съюз за космическата програма (EUSPA), вече е отворена за подаване на …

Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Вижте повече информация тук
Приеми