Новини
Новини

Съвместният изследователски център публикува Работна програма 2021-2022 и Годишен доклад 2020

Съвместният изследователски център (JRC) е вътрешната служба на Комисията, която осигурява независима, основана на доказателства научна и техническа подкрепа за политиките на ЕС. Нейните дейности …

Ускорител на общността на Европейския институт за иновации и технологии

Новата инициатива на Европейската комисия – Ускорител на общността на Европейския институт за иновации и технологии („EIT Community Booster – Scaling New European Bauhaus Ventures“) ще подпомага …

Оценка на въздействието потвърждава значимостта на COST

Публикувана е окончателната оценка на въздействието на COST (Европейско сътрудничество в науката и технологиите) по „Хоризонт 2020“, отразяваща дейностите през последните седем години. Проучването подчертава …

Покани за проектни предложения по Клъстер 4 – „Устойчива индустрия“ и „Зелено и дигитално производство“

Като част от по-голямата си цел да засили конкурентоспособността и растежа на ЕС и да стимулира зеления преход, програмата предлага нови възможности. 13 -те теми …

EuroHPC търси експерти за оценка и предоставяне на безвъзмездни средства

EuroHPC иска да назначи външни експерти, които да подпомагат оценката на заявленията за безвъзмездни средства, проекти и търгове, както и да предоставят становища и съвети …

UAS4Europe представя план за действие за реализиране на Европейското иновационно пространство

На 8 октомври 2021 г. UAS4EUROPE, мрежата от европейски университети за приложни науки (UAS), предаде План за действие за иновации на еврокомисаря Мария Габриел. Предаването …

Информационен ден:Улесняване на сътрудничеството за научни изследвания и иновации в Дунавския регион

в рамките на частта „Разширяване на участието и разпространение на върхови постижения“ в Хоризонт Европа Тази инициатива на Стратегията на ЕС за Дунавския регион (EUSDR) …

EuroHPC JU публикува доклад за своите суперкомпютри

EuroHPC JU публикува доклад, представящ технически подробности за своите суперкомпютри, които са в процес на пускане или в момента в експлоатация. Докладът представя моментното състояние …

Кръгла маса: Възможности за сътрудничество между висши училища и МСП с EIT

Министерството на образованието и науката съвместно с Европейския институт за иновации и технологии (EIT) организира кръгла маса във виртуален формат, на която ще бъдат представени …

Укрепване на трансфера на технологии в ЕС – фокус върху Западните Балкани и Югоизточна Европа

Словенското председателство на Съвета на Европейския съюз, Съвместният изследователски център (JRC) на Европейската комисия и Научният парк АРЕА ще организират съвместно хибридна конференция за трансфер на технологии, …

Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Вижте повече информация тук
Приеми