Новини
News

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) обявява първата покана за представяне на предложения за създаване на новата общност за знания и иновации (ОЗИ) „Култура и творчество“

На 26 октомври 2021 г. Европейският институт за иновации и технологии стартира ново партньорство за иновации под формата на общност на знание и иновации, за да подпомогне конкурентоспособността …

Кръгла маса: Възможности за сътрудничество между висши училища и МСП с EIT

На 22 октомври Министерството на образованието и науката съвместно с Европейския институт за иновации и технологии (EIT) организира кръгла маса във виртуален формат, на която …

Съвместният изследователски център публикува Работна програма 2021-2022 и Годишен доклад 2020

Съвместният изследователски център (JRC) е вътрешната служба на Комисията, която осигурява независима, основана на доказателства научна и техническа подкрепа за политиките на ЕС. Нейните дейности …

Ускорител на общността на Европейския институт за иновации и технологии

Новата инициатива на Европейската комисия – Ускорител на общността на Европейския институт за иновации и технологии („EIT Community Booster – Scaling New European Bauhaus Ventures“) ще подпомага …

Оценка на въздействието потвърждава значимостта на COST

Публикувана е окончателната оценка на въздействието на COST (Европейско сътрудничество в науката и технологиите) по „Хоризонт 2020“, отразяваща дейностите през последните седем години. Проучването подчертава …

Покани за проектни предложения по Клъстер 4 – „Устойчива индустрия“ и „Зелено и дигитално производство“

Като част от по-голямата си цел да засили конкурентоспособността и растежа на ЕС и да стимулира зеления преход, програмата предлага нови възможности. 13 -те теми …

EuroHPC търси експерти за оценка и предоставяне на безвъзмездни средства

EuroHPC иска да назначи външни експерти, които да подпомагат оценката на заявленията за безвъзмездни средства, проекти и търгове, както и да предоставят становища и съвети …

Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Read more
Приеми