ХОРИЗОНТ ЕВРОПА - Българският портал за информация
Мисия: 100 неутрални от гледна точка на климата градове – от и за гражданите

Мисия: 100 неутрални от гледна точка на климата градове – от и за гражданите

Градовете покриват около 3 процента от земната повърхност, но въпреки това произвеждат около 72% от всички глобални емисии на парникови газове.

Крайната цел е: До 2030 г. се подкрепят, насърчават, промотират и показват 100 европейски града в тяхната системна трансформация към климатична неутралност, като те се превръщат в центрове за експериментиране и демонстрации.

Постигането на въглероден неутралитет в тези 100 града в рамките на 10 години, за разлика от по-дългия период от 30 години (до 2050 г.), посочен в Европейския зелен пакт, ще е огромно предизвикателство за тях. Въпреки това цените на зелените технологии и пазарните условия са благоприятни за инвестиции в подкрепа на климата и ще продължат стимулират зеления преход.

Голям компонент в стремежа да се създадат неутрални от гледна точка на климата градове ще бъде обучението на гражданите, които да се превърнат агенти на промяната чрез инициативи отдолу нагоре и иновации и чрез нови форми на управление.

100 climate-neutral cities by 2030 – by and for the citizens – Publications Office of the EU (europa.eu)

100 climate-neutral cities by 2030 – by and for the citizens: Interim report of the mission board for climate-neutral and smart cities – Publications Office of the EU (europa.eu)

Сподели
Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Read more
Приеми