Българският портал за участие в Хоризонт Европа
News
Featured

Информационен ден (05/06.07.2021) и брокерско събитие (07.07.2021) по клъстер 5 „Климат, енергия и мобилност“

На 5 и 6 юли Европейската комисия организира специална информационна сесия по новата програма „Хоризонт Европа“, клъстер 5 „Климат, енергия и мобилност“, като част от голяма информационна кампания, представяща всички направления на Хоризонт Европа.

Ще бъде представена работната програма за 2021 – 2022 г., цели, приоритети и очаквани резултати, както и специални сесии за всяка от дестинациите и мисиите.

Събитието не изисква регистрация – ще може да се гледа на живо (онлайн) от страницата на информационните дни – https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-5-climate-energy-mobility.

Работната програма на Клъстер 5 е публикувана тук, със свободен достъп:

https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/core/api/front/document/51842/download.

Информационният ден ще бъде последван от брокерско събитие, за търсене на партньори, на 07.07.2021 г. За събитието е необходима регистрация на следния линк:  https://www.horizoneuropencpportal.eu/stage/horizon-europe-cluster-5-calls-2021-virtual-brokerage-event.  

Featured

Мария Габриел за Хоризонт

Благодарим на комисар Mariya Gabriel и екипа ѝ за непрекъснатата подкрепа в усилията ни да осигурим по-добри възможности за участие и реализация на българските учени в новата

Рамкова програма за научни изследвания и иновации. Поздравяваме я за успешния старт на Хоризонт Европа! 

Доклад за въздействието на Европейския съвет за иновации за 2021 г.: ключови числа от представянето на EIC

Европейски съвет за иновации (EIC), стартиран през март 2021 г. в рамките на Хоризонт Европа, е основен нов играч на иновационния пейзаж. Неговият уникален подход …

Европейската комисия търси специалисти в области, свързани с почвите, за да оцени и подбере най-добрите предложения за финансиране от ЕС за научни изследвания

Програмата „Хоризонт Европа“ ще осигури финансиране от 320 милиона евро през периода 2021-2023 г., за да подпомогне изпълнението на Мисията на ЕС: Грижа за почвата …

Покана за представяне на предложения – EuroHPC

Първата покана за представяне на предложения за редовния режим на достъп наEuroHPC JU е отворена. Изследователи от академичните среди, научноизследователските институти, публичните органи и промишлеността, …

Комисията кани градовете да заявят своя интерес да станат част от мисията на ЕС „100 неутрални и интелигентни града в областта на климата до 2030 г.“

Днес Комисията отправи покана за изразяване на интерес към градовете, за да се присъединят към Европейската мисия за неутрални и интелигентни градове в областта на …

Съветът на ЕС одобри 10 европейски партньорства за ускоряване на зеления и цифровия преход

На 19 ноември Съветът прие регламент за създаването на 10 нови европейски партньорства между Европейския съюз, държавите членки и/или промишлеността. Целта е да се ускори преходът към …

Първите покани за представяне на предложения по програмата „Цифрова Европа“

Европейската комисия пусна първите покани за предложения в рамките на програмата „Цифрова Европа“ на 17 ноември 2021 г., след приемането на работните програми, които разпределят …

ESFRI Days 2021

Словеското председателство на Съвета на Европейския съюз и Европейския стратегически форум на научноизследователските инфраструктури организират ESFRI Days 2021. Информационните дни ще включват лансирането на ESFRI …

Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Read more
Приеми