Брокерски събития през м. юни
Брокерски събития през м. юни

Брокерски събития през м. юни

В периода 3-5 юни ще се проведе INDTech2024 в гр. Намюр, Белгия. Водещото събитие на Европейския съюз, което събира на едно място заинтересовани страни от научноизследователските организации, промишлеността, МСП и органите за разработване на политики, за да обсъдят най-новите постижения, технологичните предизвикателства, както и бъдещите тенденции в областта на индустриалните технологии. Събитието ще разгледа важни въпроси: Как научните изследвания могат да бъдат по-добре остойностени, за да окажат по-голямо въздействие върху конкурентоспособността на европейската индустрия? и Как измерението на научноизследователската и развойната дейност може да бъде по-добре интегрирано в амбициозните европейски промишлени инициативи, за да се гарантира, че бъдещето на нашата индустрия се създава в Европа? Повече информация може да намерите here.

В периода 5-7 юни в гр. Берлин, Германия, ще се проведе #ILAconnectandmeet, част от ILA Berlin. Събитието за намиране на партньори #ILAconnectandmeet събира изложители и посетители от много европейски страни и от цял свят по време на изложението от 5 до 7 юни. Това е уникална възможност за установяване на нови бизнес контакти, партньорства и договори. Повече информация може да намерите here.

На 18-19 юни 2024 г. в гр. Брюксел ще се порведе Tech4Smart Cities 2024. Събитието се фокусира върху устойчивите и интелигентни цифрови технологии за градовете и ви кани да откриете многобройни възможности за бизнес и сътрудничество в областта на градската мобилност, енергийната ефективност, устойчивото строителство, кръговата икономика, нисковъглеродната икономика и цифровата трансформация. Повече информация може да намерите here.

При желание за участие в брокерските събития Министерството на образованието и науката осигурява грантове за финансиране на участието на български учени и експерти в тематични партньорски събития по клъстерите от стълб II на РП Хоризонт Европа, в рамките на проект NCP_WIDERA.NET. Повече информация как да кандидатствате за такъв грант може да намерите here.

Сподели
Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Read more
Приеми