Информационен бюлетин от Европейския институт за иновации и технологии
Информационен бюлетин от Европейския институт за иновации и технологии

Информационен бюлетин от Европейския институт за иновации и технологии

  • Европейският институт за иновации и технологии (EIT) публикува материал с условията за членство в общностите на знание и иновации (ОЗИ или т. нар. KICs). От EIT информират, че в момента някои ОЗИ преструктурират своите модели за членство, като допълнителна информация за промените в годишните такси за членство ще бъде предоставена от Института в периода м. септември – октомври т.г.
  • TBB – The Business Booster от InnoEnergy 2022: ранните регистрации са отворени до 31 юли т.г.

Business Booster е годишното двудневно международно мрежово събитие на EIT InnoEnergy, което показва над 150 технологии за устойчива енергия под един покрив. Тазгодишното издание ще се проведе в гр. Лисабон в периода 21 – 22 септември т.г. Регистрациите все още са отворени, като организаторите предоставят намаление в цените на таксите при ранно записване до 31 юли. За повече информация можете да проследите препратката ТУК. В случай на въпроси от Ваша страна е предоставен директен имейл за връзка, както следва: г-жа Оана Пену – [email protected].

  • Грантове, предоставени на ОЗИ на EIT

В дух на прозрачност и в съответствие с Финансовия регламент на ЕС от 2018 г. EIT ежегодно публикува безвъзмездните средства, отпуснати на Общността на EIT, и списъка на получателите (т.е. партньори на ОЗИ, участващи в изпълнението на бизнес плановете и дейностите, получаващи финансиране от EIT) . Информацията следва годишния цикъл на отчитане на безвъзмездните средства (N+1) и се отнася за предходната година на дейност (N). Публикуваните данни се отнасят за 2021 г. Линк към публикуваната информация, както и към историческите данни може да бъде открита ТУК.

  • Инициативата „Нов европейски Баухаус“ (NEB): Обявени са резултатите от проектите за гражданска ангажираност

18 проекта за ангажираност на гражданите от 14 държави бяха избрани да получат подкрепа в рамките на NEB на Общността на EIT. В допълнение към присъединяването към най-голямата иновационна екосистема в Европа, всеки проект, ръководен от гражданите, ще получи между 15 000 и 45 000 евро подкрепа за тестване и мащабиране на иновации за справяне с местни предизвикателства и предоставяне на местни решения. Сред наградените проекти има и българско участие – Гара София (STATION SOFIA) – Нови зелени пътища за старата железопътна линия (с подкрепата на EIT Urban Mobility). Проектът ще демонстрира потенциала за съживяване на неизползваните железопътни пространства и сгради на Сточна гара и цели да насочи тяхната устойчива трансформация към приобщаващо, иновативно и многофункционално градско пространство. Това ще бъде постигнато чрез цялостна дискусия относно общата визия за бъдещото използване на това постиндустриално наследство, ангажиращо лицата, живеещи/работещи в непосредствена близост до гарата, институционални заинтересовани страни и различни експерти. За повече информация относно избраните проекти можете да проследите препратката ТУК.

  • Възможност за включване в обучения по интелектуална собственост в сътрудничество с EUIPO и EPO

EIT поддържа тясно сътрудничество със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и Европейското патентно ведомство (EPO), с зел увеличаване капацитета на ОЗИ в областта на интелектуалната собственост (IP). И с двете организации EIT подписват отделни меморандуми за разбирателство и сътрудничество по широк спектър от въпроси, свързани с интелектуалната собственост, увеличаване на подкрепата и експертния опит за европейските новатори и МСП.

  • Връзките между EUIPO и програмите на ОЗИ на EIT (напр. EIT Health Jumpstarter и InnoStars, Skills for the Future и Girls Go Circular) проправиха пътя за структурно вграждане на IP в дейностите на EIT и ОЗИ, от което се възползваха над 800 участници от 2021 г. насам.
  • Сътрудничеството с EPO се основава на общи цели за подкрепа на европейски МСП, стартиращи фирми, висши училища и научноизследователски организации, като им предоставя набор от специфични и допълващи услуги с пряко въздействие върху комерсиализацията на научните им резултати на пазара. По този начин двете организации целят укрепване на иновационните екосистеми в ЕС по открит и прозрачен начин.

В светлината на горепосоченото както EUIPO, така и EPO предоставят общи образователни и обучителни дейности (включително материали, електронно обучение и уеб семинари) за насърчаване на по-нататъшното професионално развитие в Общността на EIT и извън нея.  Повече информация за курсовете по въпроси на интелектуалната собственост може да бъде видяна в каталога на EUIPO. В допълнение, EPO обученията са достъпни онлайн и могат да бъдат видени ТУК.

Сподели
Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Read more
Приеми