Информационен ден по отношение на Действията „Мария Склодовска-Кюри“ (MSCA), 23.03.2021, 09:00-12:30 CET
Информационен ден по отношение на Действията „Мария Склодовска-Кюри“ (MSCA), 23.03.2021, 09:00-12:30 CET

Информационен ден по отношение на Действията „Мария Склодовска-Кюри“ (MSCA), 23.03.2021, 09:00-12:30 CET

Европейската комисия организира онлайн информационно събитие за различните схеми на финансиране и основните промени по отношение на Действията „Мария Склодовска-Кюри“ (MSCA), част от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. То ще бъде предавано на живо онлайн на 23 март 2021 г. Представянето на MSCA ще бъде на английски език, като за събитието не се изисква регистрация.

Инициативата на ЕК има за цел да представи Действията „Мария Склодовска-Кюри“ в рамките на „Хоризонт Европа“ и да насърчи научни организации, висши училища и изследователи да кандидатстват за финансиране по програмата. Новите схеми ще бъдат опростени с цел по-лесно разбиране, прилагане и кандидатстване. Участниците ще научат за промените в програмата и ще се запознаят от бенефициенти, ръководители на проекти и учени с техния опит в рамките на „Хоризонт 2020“.

Информационната сесия е отворена за изследователи, висши учебни заведения, изследователски институти, агенции за финансиране на научни изследвания и всякакви други организации, участващи в момента в MSCA, или заинтересовани да кандидатстват за първи път по бъдещи конкурси. Организаторите насърчават участието и на организации от частния сектор и НПО, за да се запознаят с възможностите, които MSCA предоставя за междусекторно сътрудничество.

Програмата на събитието и линк към стрийма можете да намерите на страницата

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/events/msca-under-horizon-europe-information-event_en?fbclid=IwAR1xGVyDLhO3U7d5es6QKLnUOt34WZ9KbkJNSY_x979yd41ogNckcS_VouQ

Сподели
Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Read more
Приеми