Нова Стратегия на Европейския съюз за горите до 2030 г.
Нова Стратегия на Европейския съюз за горите до 2030 г.

Нова Стратегия на Европейския съюз за горите до 2030 г.

Стратегия на Европейския съюз за горите до 2030 г.

Европейската комисия публикува нова Стратегия за горското стопанство на ЕС като приоритетна инициатива и част от Зелената сделка. Тъй като горите са ключов аспект от борбата срещу променящите климатични условия и следствената загуба на биологичното разнообразие, стратегията се стреми да помогне за намаляването на газовите емисии до 55% до 2030 г. както и постигането на климат неутралност в целия ЕС до 2050 г.

Стратегията за горското стопанство цели да приспособи горите на Европа към несигурните климатични условия в бъдеще и предвижда конкретни мерки за повишаване на качеството и количеството на горите в ЕС, включително и чрез засаждане на 3 милиарда нови дървета до 2030 г. и мощна научноизследователска инициатива, която не само да подпомогне иновациите в този сектор, но и да разшири знанията за горите и горското стопанство в Европа.

Хоризонт Европа също ще насърчава научния принос на новата стратегия, като ще помага на научноизследователски проекти и иновации свързани с горското стопанство чрез тематичната програма „Храни, биоикономия, природни ресурси, селско стопанство и околна среда“. Тази програма позволява обвързването на околната среда със социални и икономически цели на горското стопанство, с което икономиката на Европа като цяло да става все по-устойчива и природосъобразна.

Във връзка с това Европейската комисия иска да предложи сътрудничество в научните изследвания и иновации за горското стопанство и да развива Citizens’ Science Programme за биологичното разнообразие, с което гражданското общество да има възможност да помага на наблюденията на горското биоразнообразие.

Сподели
Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Read more
Приеми