Обществено допитване – настояще и бъдеще на европейските програми за научни изследвания и иновации 2014 – 2027
Обществено допитване – настояще и бъдеще на европейските програми за научни изследвания и иновации 2014 – 2027

Обществено допитване – настояще и бъдеще на европейските програми за научни изследвания и иновации 2014 – 2027

Днес Европейската комисията стартира най-голямата обществена консултация, провеждана някога относно миналото, настоящето и бъдещето на програмите за научни изследвания и иновации Хоризонт на ЕС за периода 2014-2027 г. В съответствие с усилията на Комисията за по-добро регулиране, заинтересованите страни ще могат да споделят своите виждания относно представянето на Хоризонт 2020 и Хоризонт Европа, както и оформянето на стратегическите насоки за стратегическия Хоризонт Европа План 2025-2027. Консултацията е отворена за 12 седмици и въпросите са достъпни на английски, немски и френски. Участниците могат да отговарят на всички езици на ЕС.

Обществената консултация позволява на участниците да:

  • Посочат постиженията и недостатъците на предишната програма на ЕС за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020, нейното значение и процедурите, свързани с процеса на кандидатстване и управлението на финансирането;
  • Изразят виждания за дизайна и изпълнението на Хоризонт Европа до момента;
  • Идентифициране на бъдещи приоритети за стратегическия план на Хоризонт Европа за периода 2025-2027 г., предоставяне на данни за възникващи нужди от научни изследвания и иновации, за синергии между програмите на ЕС и др.

Като цяло консултацията ще допринесе за окончателната оценка на Хоризонт 2020, междинната оценка на Хоризонт Европа и ще постави основите за подготовката на стратегическия план за Хоризонт Европа 2025-2027.

В продължение на 12 седмици заинтересованите страни се насърчават да отговарят на въпроси с множество възможности за избор и отворени въпроси и се приканват да представят документи за позиция. Анкетираните могат да изберат да отговорят на една, две или трите части на въпросника. Консултацията ще приключи през февруари 2023 г.

Повече информация може да намерите here.

Сподели
Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Read more
Приеми