Оценката на „Хоризонт 2020“ показва, че инвестициите в научни изследвания и иновации в ЕС се изплащат
Оценката на „Хоризонт 2020“ показва, че инвестициите в научни изследвания и иновации в ЕС се изплащат

Оценката на „Хоризонт 2020“ показва, че инвестициите в научни изследвания и иновации в ЕС се изплащат

„Хоризонт 2020“ — програмата на ЕС за научни изследвания и иновации за периода 2014 – 2020 г. с бюджет от почти 80 милиарда евро, допринесе значително за изграждането на общество и икономика на ЕС, основани на знанието и иновациите, и беше от полза за европейците далеч отвъд това, което би могло да бъде постигнато на национално или регионално равнище. Всяко изразходено евро, свързано с програмата, в крайна сметка ще донесе пет евро ползи за гражданите на ЕС до 2040 г., което ще докаже високата икономическа ефективност на инвестициите в научни изследвания и иновации за европейското общество. Това посочва Европейската комися след публикуването на окончателния доклад по отношение на изпълнението на програмата.

„Хоризонт 2020“ е осмата програма на Европейския съюз за финансиране на научните изследвания и иновациите, която функционира от 2014 г. до 2020 г. с бюджет от почти 80 милиарда евро. Целите на „Хоризонт 2020“ бяха да се стимулира икономическият растеж, да се създадат работни места, да се насърчи сътрудничеството в областта на научните изследвания и иновациите, да се подкрепят високите постижения в научната област и водещите позиции в промишлеността и да се преодолеят обществените предизвикателства в Европа.

В рамките на „Хоризонт 2020“ са финансирани над 35 000 проекта за период от седем години, поканите привличат над един милион индивидуални заявления от 177 държави. Програмата изигра решаваща роля в борбата с изменението на климата и 64,4 % от нейния бюджет бяха инвестирани в устойчиво развитие. „Хоризонт 2020“, заедно с предшестващата я РП7, е вторият най-голям източник на наука за климата в света.

Програмата финансира конкретни решения в различни области, като например нов транспорт, задвижван с водород, иРНК ваксини, фотоника и микро- и наноелектроника. Почти 4,000 патента и търговски марки са резултат от финансиране по „Хоризонт 2020“. Европейският съвет по иновациите се отстоява с безпрецедентната си подкрепа за потенциално революционни технологични иновации и за дълбокотехнологични дружества.

„Хоризонт 2020“ доведе до забележителен допълнителен растеж на заетостта с 20 % и увеличение с 30 % на оборота и общите активи на участващите предприятия в сравнение с тези, които бяха неуспешни въпреки висококачествените заявления. В дългосрочен план се очаква програмата да допринесе за средно годишно увеличение от 15.9 милиарда евро на БВП на ЕС, възлизащо общо на 429 милиарда евро за периода 2014—2040 г.

Учените, финансирани по линия на „Хоризонт 2020“, допринесоха за над 276 000 рецензирани публикации. „Хоризонт 2020“ подкрепи и 33 лауреати на Нобелова награда. „Хоризонт 2020“ беше от основно значение и за диверсифицирането и усъвършенстването на уменията и знанията на изследователите. „Хоризонт 2020“ подкрепи мобилността на близо 50 000 изследователи в различни сектори и държави. Освен това програмата даде възможност на ЕС да развива и модернизира широкомащабна научноизследователска инфраструктура както на европейско, така и на световно равнище: над 24 000 изследователи и организации получиха достъп до тези инфраструктури, което разшири възможностите за съвместна работа и научен напредък.

Извлечени поуки

Оценката установява следните области, в които е необходимо подобрение:

  • по-широко участие,
  • по-нататъшно опростяване и намаляване на административната тежест,
  • засилване на разпространението, използването и внедряването на резултатите,
  • подкрепа за участието на жените и
  • засилване на полезните взаимодействия с други инициативи на равнището на ЕС, на национално и регионално равнище.

Изводите и основните заключения от тази окончателна оценка на „Хоризонт 2020“ ще играят решаваща роля не само за оформянето на текущото изпълнение на „Хоризонт Европа“, но и за оказване на влияние върху разработването на политики за бъдещи инициативи в областта на научните изследвания и иновациите.

Повече информация може да намерите here.

Сподели
Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Read more
Приеми