Покана за представяне на предложения – EuroHPC
Покана за представяне на предложения – EuroHPC

Покана за представяне на предложения – EuroHPC

Първата покана за представяне на предложения за редовния режим на достъп наEuroHPC JU е отворена. Изследователи от академичните среди, научноизследователските институти, публичните органи и промишлеността, установени или разположени в държава — членка на ЕС, или в държава, асоциирана към „Хоризонт 2020“, вече могат да кандидатстват и да имат достъп до суперкомпютрите.

Изчислителните ресурси на EuroHPC JU вече са на разположение за подкрепа на широкомащабни европейски проекти със значителни нужди от гледна точка на време за изчисляване, съхранение на данни и помощни ресурси. Поканата е отворена за всички области на науката, промишлеността и публичния сектор. Проектите следва да бъдат разработени така, че да дават възможност за напредък и иновации в съответните им области. Компютърните системи, които ще предприемат операциите по проектите, избрани за тази покана за редовен достъп, са: Vega в Словения, MeluXina в Люксембург, Discoverer в България, Karolina в Чешката република и LUMI във Финландия.

Поканата за представяне на предложения е отворена с предварително определени крайни дати (три годишно), които ще доведат до оценка на представените до тази дата предложения. Първият краен срок е петък, 3 декември 2021 г., 10,00 ч. CET. Следващите индикативни крайни дати за предложенията са:

  • 4 март 2022 г. — 10,00 ч. CET
  • 1 юли 2022 г. — 10,00 ч. CET
  • 7 октомври 2022 г. — 10,00 ч. CET

Комитетът за ресурсите за достъп на EuroHPC JU, съставен от водещи европейски експерти, ще класира получените предложения и ще изготви препоръка за предоставяне на ресурси на EuroHPC JU въз основа на високи научни и технически постижения.

Ще бъде разпределено време за изчисляване на допустимите европейски потребители, което отговаря на техните изисквания за кандидатстване, в съответствие с принципите, посочени в регламента на Съвета за EuroHPC JU и политиката на JU за достъп. Разпределените средства ще бъдат отпуснати за една година с възможност проектите да кандидатстват за продължаване. Това продължаване е надлежно обосновано, ограничено до максимум една допълнителна година и зависи от оценката на техния текущ възложен проект.

Поканата за редовен достъп се организира от EuroHPC JU с подкрепата на PRACE (Партньорство за авангардни изчислителни технологии в Европа). Всички предложения трябва да бъдат подадени чрез инструмента за партньорска проверка на PRACE. Допълнителна информация относно стандартната процедура за кандидатстване може да бъде намерена на следните линкове:

 

Сподели
Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Read more
Приеми