Съвместният изследователски център публикува Работна програма 2021-2022 и Годишен доклад 2020
Съвместният изследователски център публикува Работна програма 2021-2022 и Годишен доклад 2020

Съвместният изследователски център публикува Работна програма 2021-2022 и Годишен доклад 2020

Съвместният изследователски център (JRC) е вътрешната служба на Комисията, която осигурява независима, основана на доказателства научна и техническа подкрепа за политиките на ЕС. Нейните дейности се финансират чрез „Хоризонт 2020“ и много от нейните действия се занимават със седемте обществени предизвикателства. Чрез програмата за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия JRC също така подпомага усилията на ЕС за повишаване на ядрената сигурност, безопасността и защитата от радиация.

В работната програма за 2021-2022 г. JRC ще подкрепя всички политически приоритети на Европейската комисията и повечето инициативи, включени в работната програма на Комисията за 2021 г., и ще допринася за изпълнението на РП „Хоризонт Европа“ и Евратом. JRC ще продължи да подкрепя научноизследователската дейност чрез инструменти за моделиране, мониторинг и анализи, за да помогне за разработването на нови политически инициативи и за наблюдение на съществуващите. Работейки в партньорства вътре и извън Европейската комисия, ще подпомага за намирането на ефективни решения. Ще се полагат значителни усилия за споделяне на най-добри практики и организиране на обучителни събития в държави-членки, региони и с международни партньори.

Тази година новите дейности включват проектиране на Нов европейски Баухаус. JRC ще играe силна, пресечна роля в няколко от инициативите на Комисията за COVID-19. Ще приложи компетенции си за прогнозиране към нови области като стратегическа автономия за ЕС. Освен това ще проучи алтернативни начини за това как да се ангажира с гражданите, надграждайки ценности и идентичност.

Цялата Работна програма може да изтеглите от here.

Годишният доклад на JRC дава отчет за дейностите, постиженията и ресурсите, свързани с работата на JRC, извършена през 2020 г. Освен преглед на научните постижения и дейности, докладът включва корпоративни инициативи и ключови факти и цифри. Годишният доклад съдържа балансирана структура в две части – първата за корпоративната информация и втората за постиженията в областта на науката за политиката. Дадени са поредица от примери за това, което JRC постигна през 2020 г. през призмата на приоритетите на Европейската комисия: Европейска зелена сделка; Европа, готова за дигиталната ера; икономика, която работи за хората; по-силна Европа в света; насърчаване на нашия европейски начин на живот; нов тласък за европейската демокрация. Включена е и специална глава за това как JRC помога за справяне с кризата COVID-19.

Целия Годишен доклад може да изтеглите от here.

Сподели
Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Read more
Приеми