Турция е асоциирана страна към Хоризонт Европа
Турция е асоциирана страна към Хоризонт Европа

Турция е асоциирана страна към Хоризонт Европа

На 27 октомври Европейската комисия и Турция подписаха три споразумения за предоставяне на статут на асоцииране на програмите на ЕС за периода 2021-2027 г.: Хоризонт Европа, рамковата програмата на ЕС за научни изследвания и иновации, Erasmus+, програма на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт и Европейският корпус за солидарност.

Изследователи, иноватори, студенти, ученици, стажанти, учители, млади хора вече могат да участват при същите условия като участниците от държави-членки на ЕС.

Асоциацията към Хоризонт Европа подкрепя „Глобален подход на Европа към сътрудничеството в областта на научните изследвания и иновациите“ и потвърждава отново ангажимента на Европа към ниво на глобална отвореност, необходимо за постигане на високи постижения, обединяване на ресурси за по-бърз научен напредък и развиване на жизнени иновационни екосистеми. В рамките на „Хоризонт 2020“ турските участници получиха почти 277 милиона евро в подкрепа на ЕС и показаха лидерство в иновациите и високи постижения в области като мобилността на изследователите, енергията, здравето и устойчивостта.

Повече иноформация за сътрудничеството на Европейския съюз с Турция може да намерите here.

До сега асоциирани държави са – Исландия, Норвегия и Украйна.

Сподели
Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Read more
Приеми