ХОРИЗОНТ ЕВРОПА - Българският портал за информация
Direct actions of the Joint Research Center outside the nuclear field

Direct actions of the Joint Research Center outside the nuclear field

Висококачествените и надеждни научни доказателства са от съществено значение за качествените публични политики. Новите инициативи и предложения за законодателство на Съюза имат нужда от прозрачни, всеобхватни и балансирани доказателства, а изпълнението на политиките се нуждае от доказателства с цел измерване и наблюдение на въздействието и напредъка на тези политики.

Съвместният изследователски център (JRC) добавя стойност към политиките на Съюза, тъй като осигурява високи постижения в науката, която е мултидисциплинарна и независима от национални, частни и други външни интереси. Центърът обслужва всички области на политиката на Съюза и осигурява междусекторна подкрепа, необходима на създателите на политики, за да могат да работят по все по-сложните обществени предизвикателства. Независимостта на JRC от конкретни интереси, в съчетание с неговата научно-техническа компетентност, му дава възможност да улесни постигането на консенсус между заинтересованите страни и други участници, например гражданите, и създателите на политики. Със своя капацитет за бързо реагиране на политическите потребности дейността на JRC се допълва с непреките действия, които подпомагат по-дългосрочните цели на политиката.

JRC извършва собствени научни изследвания и е стратегически отговорник за управлението на знания, информация, данни и компетентности, необходими за осигуряване на висококачествени и релевантни доказателства за създаването на по-интелигентни политики. За тази цел JRC работи съвместно с най-добрите организации в целия свят и с международни, национални и регионални експерти и заинтересовани страни. Неговите научни изследвания допринасят за общите цели и приоритети на „Хоризонт Европа“, осигуряват независими научни знания, становища и техническа подкрепа за политиките на Съюза през целия политически цикъл и са съсредоточени върху приоритетите на европейската политика, с което подкрепят една безопасна и сигурна, процъфтяваща и устойчива, социална и по-силна на глобалната сцена Европа.

Бюджетът за за преки действия на JRC извън ядрената област за периода 2021-2027 г. възлиза на 1 970 000 000 евро.

Non-nuclear direct actions of the Joint Research Centre | European Commission (europa.eu)

Сподели
Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Read more
Приеми