ПОЗИЦИИ И ДЕКЛАРАЦИИ
ПОЗИЦИИ И ДЕКЛАРАЦИИ

ПОЗИЦИИ И ДЕКЛАРАЦИИ

Декларации за сътрудничество в цифровата област

Република България се присъедини към декларацията за насърчаване на участието на жените в цифровизацията, подписана от общо 27 държави членки на ЕС и Норвегия; декларацията за интелигентно и устойчиво цифрово бъдеще за Европейското земеделие и селските райони, подписана от 25 държави членки на ЕС и към декларацията за цифровизиране на културното наследство, също, подписана от 25 държави членки на ЕС. От името на Република България, трите декларации бяха подписани от г-жа Мария Колева, заместник-постоянен представител на Република България към ЕС, на 19 юни 2019 г.

В приложение са сканираните подписани копия на трите декларации, на английски език.

1. Сканирано копие на подписаната декларация за насърчаване на участието на жените в цифровизацията – 5 стр.

2. Сканирано копие на подписаната декларация за интелигентно и устойчиво цифрово бъдеще за Европейското земеделие и селските райони – 8 стр.

3. Сканирано копие на подписаната декларация за ускоряване на цифровизирането на културното наследство – 5 стр.

Сподели
Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Read more
Приеми