ХОРИЗОНТ ЕВРОПА - Българският портал за информация
European Research Council

European Research Council

Европейският научноизследователски съвет („ЕНС“) е създаден за изпълнение на действията по стълб I, „Високи постижения в научната област“, които се отнасят до ЕНС. ЕНС е правоприемник на Европейския научноизследователски съвет, създаден с Решение на Комисията от 12 декември 2013 г.

Мисията на ЕНС е да насърчава чрез финансиране по тематични конкурси най-висококачествените научни изследвания в Европа и да подкрепя научни изследвания на границата на научното познание във всички области, въз основа на научни постижения.

Цели на ЕНС;

  • Да подкрепя най-добрите изследователи в Европа във всички области на науката;
  • Да подкрепя на принципа „от долу нагоре“ авангардни научни изследвания, провеждани във всички области от водещи изследователи и техните екипи в условията на конкуренция на европейско равнище, включително учени на ранен етап на кариерата им;
  • Да насърчава работата на утвърденото и следващото поколение независими водещи изследователски лидери в Европа;
  • Да награждава иновативни проектни предложения, като поставя акцент върху качеството на идеята, а не върху изследователската област;
  • Да повишава статута и видимостта на европейските авангардни изследвания и на най-добрите изследователи днес и утре.

ЕНС се състои от независим научен съвет на ЕНС и от специализирана изпълнителна структура на ЕНС. ЕНС има председател, който се избира сред утвърдени и международно признати учени.

ЕНС функционира съгласно основните си принципите, които са високи научни постижения, отворена наука, автономност, ефикасност, ефективност, прозрачност, отчетност и интегритет на научните изследвания.

Комисията действа като гарант на автономността и почтеността на ЕНС и гарантира, че той изпълнява правилно възложените му задачи.

Бюджетът за ЕНС за периода 2021-2027 г. възлиза на 15 027 000 000 евро.

ERC WP 2021_final (europa.eu)

Information-for-applicants (europa.eu)

Сподели
Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Read more
Приеми