ХОРИЗОНТ ЕВРОПА - Българският портал за информация
Европейски партньорства

Европейски партньорства

Части от Програмата се изпълняват посредством европейски партньорства. Участието на Съюза в европейски партньорства се осъществява в която и да е от следните форми:

Съвместно финансирани
 • Risk Assessment of Chemicals
 • Fostering a European Research Area for Health Research (ERA for Health)
 • Transformation of Health Care Systems
 • Personalised Medicine
 • Rare Diseases
 • One Health / Antimicrobial Resistance (AMR)
 • Driving Urban Transitions to a Sustainable Future
 • Clean Energy Transition
 • Accelerating Farming Systems Transition: Agroecology living labs and research infrastructures
 • Animal Health and Welfare
 • Agriculture of Data
 • Rescuing Biodiversity to Safeguard Life on Earth
 • Climate Neutral, Sustainable and Productive Blue Economy
 • Safe and Sustainable Food Systems for People, Planet and Climate
 • Water4all: Water security for the planet
 • Innovative SMEs
 
 •  
Институционализирани
 • Circular Bio-based Europe
 • Clean Aviation
 • Clean Hydrogen
 • Europe’s Rail
 • Global Health (EDCTP3)
 • Innovative Health Initiative
 • Key Digital Technologies
 • Single European Sky ATM Research
 • Smart Networks and Services
 • European Metrology
 • European High Performance Computing

EIT KICs

 • InnoEnergy
 • Climate
 • Digital
 • Food
 • Health
 • Raw Materials
 • Manufacturing
 • Urban Mobility
 • Cultural and Creative Industries

 

 •  
Съвместно програмирани
 • European Open Science Cloud
 • Artificial Intelligence, Data and Robotics
 • Photonics (light-based technologies)
 • Clean Steel – Low Carbon Steelmaking
 • Made in Europe
 • People-centric Sustainable Built Environment (Built4People)
 • Zero-emission Road Transport (2Zero)
 • Connected, Cooperative and Automated Mobility
 • Towards a competitive European industrial battery value chain
 • Zero Emission Waterborne Transport

Евратом

 • EUROfusion
 • Radioactive Waste Management
 • Radiation Protection and Detection of Ionising Radiation
 • Съвместно програмирани: създадени въз основа на Меморандуми за разбирателство или договорни споразумения между Европейската комисията и партньорите, в които се определят целите, съответните ангажименти на Съюза и другите партньори относно финансови им вноски и/или вноски в натура, ключовите показатели за качество на изпълнението и за въздействие, резултатите, които трябва да бъдат получени, както и редът и условията за докладване. Тези партньорства включват определянето на допълнителни научноизследователски и иновационни дейности, които се изпълняват от партньорите и от Програмата;
 • Съвместно финансирани: програма за научноизследователски и иновационни дейности, в която се определят целите, ключовите показатели за качество на изпълнението и за въздействие, както и резултатите, които трябва да бъдат получени, въз основа на ангажимент на партньорите относно финансови им вноски и/или вноски в натура и интегрирането на съответните им дейности посредством действие по съфинансиране на Програмата;
 • Институционализирани: научноизследователски и иновационни програми и финансов принос за тях от страна на няколко държави членки съгласно чл. 185 от ДФЕС или от структури, създадени по силата на чл. 187 от ДФЕС, като например съвместно предприятия, или от Общностите за знание и иновации (KICs) на Европейския институт за иновации и технологии (EIT).

European Partnerships in Horizon Europe | European Commission (europa.eu)

Сподели
Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Вижте повече информация тук
Приеми