ХОРИЗОНТ ЕВРОПА - Българският портал за информация
Мисия: Грижата за почвата е грижа за живота

Мисия: Грижата за почвата е грижа за живота

Нарастващото търсене на земя за строителство и прекомерното използване на торове в селското стопанство разрушава най-плодородните почви на континента. Здравите почви са основни складове за въглерод и те са от съществено значение за смекчаване на емисиите от парникови газове: повече въглерод се намира в почвата, отколкото общо в атмосферата и целия растителен свят. Тази мисия ще насърчи усилията на Съюза в търсене на по-добри възможности за запазване на здравето на почвите, като по този начин ще гарантира и по-добри и здравословни храни.

Крайната цел е: До 2030 г. да се ​​гарантира, че 75% от почвите са здрави и ще могат да предоставят основни екосистемни услуги.

За да се постигне тази цел, Комитетът на мисията е определил четири градивни елемента:

  • Нова програма за изследвания и иновации с фокус към почвите, която трябва да бъде съобразена с местните нужди и да е насочена към трансформиране на политиките по отношение на стопанисването на почвите, управленските практики и производството и управлението на земята в цяла Европа.
  • Инвестиране в мрежа от иновационни лаборатории във ферми и гори – това ще даде възможност на стопанисващите земи, публичните власти и гражданите да работят в тясна връзка с изследователи за справяне с пропуските в знанието по отношението здравето на почвите. Предлага се да се създадат от 5 до 10 лаборатории във всеки регион на ЕС с намерение техният брой да стигне до 2000 лаборатории, които да насърчават изследванията на почвите в цяла Европа.
  • Мониторингова програма за здраве на почвите във всяка държава членка;
  • Насърчаване ангажираността на гражданите с проблема за здравето на почвите.

Caring for soil is caring for life – Publications Office of the EU (europa.eu)

Caring for soil is caring for life: interim report of the mission board for soil health and food – Publications Office of the EU (europa.eu)

Сподели
Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Вижте повече информация тук
Приеми