ХОРИЗОНТ ЕВРОПА - Българският портал за информация
Мисия: Морска звезда 2030 – Възстановяване на нашия океан и води

Мисия: Морска звезда 2030 – Възстановяване на нашия океан и води

Живеем на синя планета с океани и морета, покриващи повече от 70 на сто от земната повърхност. Океаните ни хранят, регулират климата и генерират по-голямата част от кислорода, който дишаме. Те, заедно с моретата и реките, подпомагат световната икономика, като развиват сектори като от туризъм, риболов, международно корабоплаване.

Но въпреки значението си, те са изправени пред безпрецедентни заплахи в резултат на човешката дейност.

Крайната цел е: До 2030 г. цялостно изчистване на солените и сладките води в Европа, възстановяване на влошените екосистеми и хабитати, декарбонизирайки по този начин синята икономика с цел устойчиво използване на основните стоки и услуги, които тези води предоставят.

За постигането на тази цел Комитетът на мисията предлага да се предприемат действия в пет области:

  • Постигане на нулево замърсяване на океана -Комисията се надява да се освободи отпадъците в Средиземно море до 2025 г., а останалата част от европейските морета да бъдат чисти до 2030 г. Част от постигането на тази цел ще бъде да се направят всички пластмаси в ЕС годни за многократна употреба или за рециклиране през следващите 10 години;
  • Насърчаване на възстановяването на хабитатите – фокусът тук е регенериране на 20 на сто от всички влошени морски хабитати до 2030 г. с помощта на екологично инженерство и зелена инфраструктура. До 2030 г. поне 30 на сто от водите на ЕС трябва да станат защитени морски зони, където биологичното разнообразие е защитено от човешка намеса;
  • Декарбонизация на водите –това ще бъде постигнато чрез увеличеното използване на енергия от възобновяеми източници, като до 2030 г. най-малко 35 на сто от енергийния микс на ЕС ще бъде от възобновяема енергия с източник океана. Ще се работи за това до 2035 г. риболовът да не оказва влияние върху биоразнообразието на европейските води. Усилия ще бъдат съсредоточени върху намаляване на въздействието на корабоплаването, което да бъде отразено по-нататък в стратегия на ЕС за чисто корабоплаване, която да бъде приета до 2035 г. Не на  последно място, морският туризъм следва да стане по-устойчив, което ще включва обновяване на туристическата инфраструктура и насърчаване на екотуризма;
  • Промяна на управлението на водите – Комисията се надява до 2030 г. да спре вредните риболовни субсидии, както и да премахне незаконния риболов в европейски води;
  • Обучение на европейските граждани за ролята на океаните.

Mission Starfish 2030 – Publications Office of the EU (europa.eu)

Regenerating our ocean and waters by 2030: Interim report of the mission board healthy oceans, seas, coastal and inland waters – Publications Office of the EU (europa.eu)

Сподели
Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Вижте повече информация тук
Приеми