Актуализирана информация относно процеса по асоцииране към Хоризонт Европа
Актуализирана информация относно процеса по асоцииране към Хоризонт Европа

Актуализирана информация относно процеса по асоцииране към Хоризонт Европа

Европейската комисия актуализира информацията относно процеса по асоцииране към Хоризонт Европа. Тя съдържа:

  1. таблица с актуалното състояние на процеса на асоцииране за всяка страна кандидатка в категориите, изброени в член 16, параграф 1 от HER; (с информация за състоянието на проучвателните разговори, преговорите, подписването и правните последици на споразумението);
  2. списък на страните, които вече са асоциирани към Хоризонт Европа, заедно с връзки към съответното подписано споразумение за асоцииране на Хоризонт Европа за всяка държава;
  3. връзката към актуалното състояние на разговорите за асоцииране, която води до подстраница, където редовно се публикуват новини за нови сесии за преговори или проучвателни разговори.

Международното сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите е стратегически приоритет за ЕС. Посредством него се осигурява достъп до най-новите знания в световен мащаб, бизнес възможности на нови и нововъзникващи пазари научната дипломация за влияние и подобряване на външната политика, многостранните инициативи за научни изследвания и иновации са най-ефективният начин за справяне с предизвикателствата, пред които е изправен нашият свят – климат, здраве, храна, енергия и вода – които са глобални по природа.

Комисията ръководи много глобални изследователски партньорства. Тези партньорства са важни за ЕС, за да изпълни своите международни ангажименти като Целите за устойчиво развитие (ЦУР).

Сподели
Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Вижте повече информация тук
Приеми