ЕК одобри работната програма на Хоризонт Европа 2023-2024
ЕК одобри работната програма на Хоризонт Европа 2023-2024

ЕК одобри работната програма на Хоризонт Европа 2023-2024

На 6 декември 2022 г. Европейската комисия официално прие основната работна програма на „Хоризонт Европа“ за 2023 – 2024 г., по която с около 13,5 млрд. евро ще бъдат подпомогнати европейските научни сътрудници и иноватори, които търсят напредничави решения за екологичните, енергийните, цифровите и геополитическите предизвикателства.

Финансирането е част от по-мащабната програма на ЕС за научни изследвания и иновации в размер на 95,5 млрд. евро – „Хоризонт Европа“. Целта му е да се ускори постигането на климатичните цели на ЕС, повишаването на енергийната устойчивост и разработването на възлови цифрови технологии. То ще подкрепя и целеви действия в подкрепа на Украйна, за повишаване на икономическата устойчивост и за стабилното възстановяване от пандемията от COVID-19. С цел усъвършенстване на европейската екосистема на научните изследвания и иновациите ще се финансират проекти във връзка с участието на научни сътрудници и иноватори на мероприятия в Европа, с мобилността, както и с изграждането на свръхсъвременни научноизследователски инфраструктури. 

Постигане на резултати от действията в областта на климата и на цифровизацията

Около 5,67 млрд. евро (над 42 % от бюджета на работната програма) са заделени за постигането на основните климатични цели, за намирането на напредничави решения за намаляване на емисиите на парникови газове и за приспособяването към климатичните изменения. За подпомагане на биоразнообразието са заделени 1,67 млрд. евро

С над 4,5 млрд. евро ще се финансира цифровизацията на ЕС и в частност – разработването на възлови цифрови технологии и внедряването им във всекидневието.

Мащабно финансиране е предвидено и за Новия европейски Баухаус – демонстрационна инициатива за ползата, която едно екосъобразно общество носи за ежедневните дейности и за дома.

В подкрепа на европейската стабилност, сигурност и устойчивост 

В изпълнение на плана „REPowerEU“почти 970 млн. евро ще се инвестират в прехода към чиста енергия и повишаване на енергийната независимост на Европа от ненадеждни доставчици и изкопаеми горива с нестабилни цени. 

В работната програма за 2023 г. по линия на NextGeneration EU са предвидени над 1 млрд. евро за социално-икономическото възстановяване на Европа от пандемията от COVID-19. Предвидени са и 336 млн. евро за научни изследвания и иновации, насочени към подобряване на подготвеността при пандемии и на реагирането на извънредни здравни ситуации. Такова финансиране е съобразено с целите на Европейския орган за подготвеност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA). 

С цел да се укрепи устойчивостта на ЕС ще бъдат подпомогнати възлови инфраструктури за борба с физическите заплахи и киберзаплахите.

Целева подкрепа за Украйна 

На Украйна се предоставя целева подкрепа в допълнение към лансираните през 2022 г. специални мерки в размер на 70 млн. евро. Новите действия включват: разширяване на достъпа на украинските научни сътрудници до европейските научноизследователски инфраструктури, продължаване на подпомагането на украинските учени в областта на здравеопазването и подкрепа за неутрално по отношение на климата възстановяване на няколко украински града по линия на мисията на ЕС за неутрални по отношение на климата и интелигентни градове.

Глобални решения на глобалните предизвикателства

В работната програма на „Хоризонт Европа“ за 2023—2024 г. са предвидени действия за подпомагане и засилване на международните инициативи в областта на енергията от възобновяеми източници, продоволствените системи, световното здравеопазване, наблюденията на околната среда и др. Тези действия се основават на „Инициативата за Африка“, като освен това, в отговор на новата разработена със Съюза за Средиземноморието програма за научни изследвания и иновации, се въвежда нова „Средиземноморска инициатива“.  

По отношение на сътрудничеството с Китай, фокусът на работната програма са глобалните предизвикателства. В тази връзка тя включва две водещи научноизследователски инициативи. Първата обхваща храните, селското стопанство и биотехнологиите, а втората – климатичните изменения и биоразнообразието.

Волята за международно сътрудничество се балансира от необходимостта да се защитят интересите на ЕС в стратегически области и по-специално – да се насърчи отворената стратегическа автономност на ЕС, неговата водеща позиция при технологиите и неговата конкурентоспособност.

Мисии на ЕС

През 2023 г. за петте мисии на ЕС са предвидени над 600 млн. евро. По тази линия ще се подпомагат научно-изследователски и иновационни проекти за подобряване на подготвеността на местните и регионалните власти за посрещане на климатичните предизвикателства, за възстановяване на най-малко 25 000 км свободно течащи реки, за наблюдение на почвите, за оптимизиране на минималната инвазивност на интервенциите за диагностициране на раковите заболявания и др. Също така със 100 града ще бъдат сключени „климатични договори“. Комисията се надява мисиите да мобилизират финансиране от други източници, за да се достигне в края на 2023 г. общо равнище на инвестиции, което надвишава инвестициите на „Хоризонт Европа“.

Следващи стъпки

На 7 декември 2022 г. на портала на ЕС за финансиране и обществени поръчки ще бъдат публикувани първите покани за представяне на предложения. Между 6 декември 2022 г. и 16 февруари 2023 г. ще се проведат предназначените за потенциалните кандидати Информационни дни за „Хоризонт Европа“.

Сподели
Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Вижте повече информация тук
Приеми