Европейската комисия публикува насоки относно плановете за равенство между половете за Хоризонт Европа
Европейската комисия публикува насоки относно плановете за равенство между половете за Хоризонт Европа

Европейската комисия публикува насоки относно плановете за равенство между половете за Хоризонт Европа

Днес Европейската комисия публикува насоки относно плановете за равенство между половете на Хоризонт Европа.

Това Ръководство подпомага участниците да отговарят на критерия за допустимост на Плана за равенство между половете (GEP) на Хоризонт Европа. Някои категории юридически лица, кандидатстващи за Хоризонт Европа, трябва да имат GEP или еквивалентна стратегия, за да отговарят на условията за финансиране. Ръководството се основава на съществуващи материали, добри практики и ресурси, които подкрепят равенството между половете в научните изследвания и иновациите (R&I).

Това ръководство:

  • Представя компонентите на критерия за допустимост, определен от Европейската комисия и подробно описан в техническите и административни документи на Хоризонт Европа;
  • Обяснява какво означават тези изисквания на практика при разработването и прилагане на GEP или преглед на еквивалентността на съществуващите планове или политики;
  • Дава примери за стъпките, предприети от други организации и идентифицира насоки или ресурси, които вече са налични.

Подробности може да откриете в приложения документ.

EU publications Horizon Europe guidance on gender equality plans

Сподели
Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Вижте повече информация тук
Приеми