Европейската комисия започва консултация относно „Ръководните принципи за оценяване на знанията“
Европейската комисия започва консултация относно „Ръководните принципи за оценяване на знанията“

Европейската комисия започва консултация относно „Ръководните принципи за оценяване на знанията“

Европейската комисия (ЕК) започна консултация, за да събере обратна връзка и да се запознае с визията на европейските участници в научните изследвания и иновациите относно нуждите и очакванията по отношение на оценката на научно обоснованите знания.

През 2008 г. Европейската комисия издаде Препоръката за управление на интелектуалната собственост в дейностите по трансфер на знания. Средата на научноизследователската и развойна дейност се е променила значително от 2008 г. по отношение на участниците и сложността на екосистемата на научноизследователската и развойна дейност, както и по отношение на глобалните предизвикателства. Това изисква от политиците да си поставят нови цели и да предоставят актуализирани насоки относно оценяването на знанията. Поради това през юли 2020 г. ЕК публикува прегледа на политиката „Канали и инструменти за оценяване на знанията“ като първа стъпка в дефиницията на Европейска стратегия за валоризация на знанието.

Политиката описва различните средства, с които разполага:

  • подобряване начина, по който се трансформират резултатите от изследванията в нови устойчиви решения;
  • идентифициране и анализиране на основните канали за възприемане на резултатите от научните изследвания и иновациите;
  • усъвършенстване на  разпространението на добри национални практики;
  • акцентиране върху най -добрите практики от Европа и извън нея.

ЕК ще разгледа резултатите от проучването като важна обратна връзка за съвместното създаване на предстоящите ръководни принципи за валоризация на знанията и Кодекс на практиката за интелигентно използване на ИС.

Обратна връзка относно дизайна на бъдещите Ръководни принципи за оценяване на знанията може да дадете като проследите тази препратка в срок до 6 септември 2021 г.

Сподели
Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Вижте повече информация тук
Приеми