Европейската комисията увеличава финансирането за научни изследвания със 120 млн. евро за 11 нови проекта за борба с коронавируса и неговите варианти
Европейската комисията увеличава финансирането за научни изследвания със 120 млн. евро за 11 нови проекта за борба с коронавируса и неговите варианти

Европейската комисията увеличава финансирането за научни изследвания със 120 млн. евро за 11 нови проекта за борба с коронавируса и неговите варианти

Европейската комисията подбра списък от 11 нови проекта, които ще бъдат финансирани с общо 120 млн. евро от „Хоризонт Европа“, най-голямата европейска програма за научни изследвания и иновации (2021—2027 г.), за да се подкрепят спешни изследвания във връзка с коронавируса и неговите варианти. Това финансиране е част от широк спектър от научноизследователски и иновационни действия за борба с коронавируса и допринася за цялостните усилия на Комисията за предотвратяване, ограничаване и реагиране на въздействието на коронавируса и неговите варианти в съответствие с новия европейски план за готовност в областта на биологичната защита „Инкубаторът HERA“.

В 11-те проекта от списъка участват 312 научноизследователски екипа от 40 държави, в това число 38 участници от 23 държави извън ЕС.

Голяма част от проектите ще подкрепят клинични изпитвания на нови лечения и ваксини, както и разработването на широкомащабни кохортни изследвания във връзка с коронавируса и на мрежи, излизащи извън границите на Европа, като по този начин ще се заздравят връзките с европейските инициативи. Други проекти ще засилят и разширят достъпа до научноизследователските инфраструктури, които предоставят услуги или са необходими за обмена на данни, експертен опит и научноизследователски ресурси между изследователите, за да се създадат условия за изследвания за справяне с коронавируса и неговите варианти. Тези инфраструктури включват някои вече действащи, като например Европейската платформа за данни за COVID-19 и Европейските научноизследователски структури в областта на науките за живота.

Успелите консорциуми ще си сътрудничат с други подходящи инициативи и проекти на национално, регионално и международно равнище, за да се увеличат максимално полезните взаимодействия и взаимното допълване и да се избегне дублирането на научноизследователските усилия. Те ще допринесат за изграждането на Европейския орган за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA), който ще осигури на ЕС възможност да предвижда и да се справя по-добре с бъдещи пандемии.

За повече информация:

Информационен документ — 11 нови научноизследователски проекта за борба с варианти на коронавируса

Коронавирус: Комисията мобилизира 123 млн. евро за научни изследвания и иновации за борба със заплахата от варианти на коронавируса

Председателят Фон дер Лайен обявява началото на плана „Инкубаторът HERA“ за предвиждане на заплахата от варианти на коронавируса

Научни изследвания и иновации в ЕС в подкрепа на борбата с коронавируса

Мерки на Комисията във връзка с коронавируса

Източник: Европейска комисия

Сподели
Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Вижте повече информация тук
Приеми