Комуникация на проект финансиран с европейски средства
Комуникация на проект финансиран с европейски средства

Комуникация на проект финансиран с европейски средства

От 2021 г. всички бенефициенти на средства от ЕС имат правното задължение да потвърдят, че тяхната работа е получила финансиране от ЕС. Това изискване се прилага за всички програми, финансирани от ЕС, включително Хоризонт Европа, Изследователския фонд за въглища и стомана и Програмата за насърчаване на селскостопански продукти.

Съгласно чл. 17 от Регламента за създаването на Хоризонт Европа бенефициентите трябва да популяризират действията и резултатите си чрез предоставяне на целева информация на множество аудитории по стратегически и ефективен начин.

Освен наличието на правно задължение, комуникацията на проекта допринася за:

 • привличането на най-добрите експерти в екипа ви;
 • обмен на добри практики с останалите;
 • популяризиране на дейностите и резултатите;
 • откриването на нови възможности и партньорства;
 • генерирането на пазарно търсене на разработените продукти и/или услуги;
 • повишаването на осведомеността на гражданите за това как техните пари се изразходват и др.

За да допринесете за успеха на проекта си изградете своя комуникационна стратегия като:

 • заделите на ресурси за включване на професионални комуникатори;
 • изяснете как и какво искате да постигнете чрез нея;
 • таргетирайте аудиторията си и поднасяйте подходящо съдържание;
 • използвайте подходящи канали за комуникация, за да достигнете аудиторията си;
 • изберете как да поднасяте информацията си;
 • оценявайте напредъка си чрез прости индикатори.

Не забравяйте да поднасяте информацията опростени и да разкажете историята зад резултата, вместо изброяване на факти. Не на последно място е важно да комуникирате със своя ръководител и националното контактно лице.

Ако вашият проект е постигнал забележителни резултати от значение за гражданите на ЕС, тогава те могат да бъдат популяризирани на някои от безплатните комуникационни канали на Европейската комисия:

Друга полезна информация може да намерите тук.

Сподели
Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Вижте повече информация тук
Приеми