Нова Зеландия се присъединява към програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“
Нова Зеландия се присъединява към програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“

Нова Зеландия се присъединява към програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“

На 9 юли Европейската комисия и Нова Зеландия подписаха споразумението за асоцииране относно участието на Нова Зеландия в програмата на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“.

Това бележи първото асоцииране с тясно свързан с Европа партньор, който същевременно не е географски близо до Европа. Споразумението е израз на напълно нов подход, при който ЕС укрепва още повече връзките си с надеждни партньори, които имат солидна научна база и солидни резултати в областта на научните изследвания.

Асоциирането към „Хоризонт Европа“ означава, че изследователите и организациите в Нова Зеландия ще могат да участват в стълб II на програмата — най-важната и голяма част от сътрудничеството, която е съсредоточена основно върху общите глобални предизвикателства в областта на климата, енергетиката, мобилността, цифровите технологии, промишлеността и космическото пространство, здравеопазването и др. Те ще си сътрудничат по програмата при равни условия със субекти от държавите — членки на ЕС, и ще имат достъп до финансиране по „Хоризонт Европа“ и мрежи от изследователи в Европа и извън нея, насочени към справяне с глобалните предизвикателства.

Повече информация може да намерите тук.

Сподели
Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Вижте повече информация тук
Приеми