Оценка на въздействието потвърждава значимостта на COST
Оценка на въздействието потвърждава значимостта на COST

Оценка на въздействието потвърждава значимостта на COST

Публикувана е окончателната оценка на въздействието на COST (Европейско сътрудничество в науката и технологиите) по „Хоризонт 2020“, отразяваща дейностите през последните седем години. Проучването подчертава огромната роля на COST на европейската научноизследователска сцена и предоставя преглед на мрежовите, научните и социалните въздействия на дейностите COST.

Най-силната страна на COST е, че той се възприема като предпортал към други европейски инструменти за финансиране както от вътрешни, така и от външни заинтересовани страни. Статистически е доказано, че участието в действия по COST значително увеличава шанса за успех на кандидатурите за други европейски програми: 37% от предложенията по „Хоризонт 2020“, представени от консорциум от участници в действие по COST, са успешни. Действията предоставят възможност участниците да се срещнат с широк кръг партньори, което позволява да се формират мрежи за разговори за Рамковата програма.

Окончателната оценка на въздействието подчертава значението на COST в рамките на Европейското научноизследователско пространство като неразделен и допълващ елемент от европейските рамкови програми. В това отношение COST наистина е най-големият и най-важен мрежов инструмент за изследователи в Европа.

Пълния текст на оценката може да намерите тук.

Сподели
Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Вижте повече информация тук
Приеми