Първите покани за представяне на предложения по програмата „Цифрова Европа“
Първите покани за представяне на предложения по програмата „Цифрова Европа“

Първите покани за представяне на предложения по програмата „Цифрова Европа“

Европейската комисия пусна първите покани за предложения в рамките на програмата „Цифрова Европа“ на 17 ноември 2021 г., след приемането на работните програми, които разпределят близо 2 милиарда евро за инвестиции, насочени към напредък в цифровия преход. Поканите са отворени за фирми, организации и публични администрации от държавите-членки на ЕС, както и организации от други държави, асоциирани към програмата „Цифрова Европа“.

Тези безвъзмездни средства ще бъдат насочени към инвестиция от над 415 милиона евро в cloud to edge infrastructure, пространства за данни, изкуствен интелект (AI), квантова комуникационна инфраструктура, за подобряване на цифровите умения на хората и проекти, които насърчават по-безопасен интернет, борба със сексуалното насилие над деца , и дезинформация, до края на 2022 г. Освен това инвестициите в киберсигурността ще надхвърлят 43 милиона евро за предоставяне на подкрепа за киберсигурността в здравния сектор, както и разполагането на мрежа от национални координационни центрове, които да помогнат на държавите-членки да прилагат съответното законодателство на ЕС за киберсигурност, също до края на 2022 г.

Отваря се и първата покана за представяне на предложения за създаване и внедряване на мрежата на Европейския център за цифрови иновации (EDIH). Тези центрове ще подкрепят частни компании, включително МСП и стартиращи предприятия, и публичния сектор в тяхната цифрова трансформация. Допълнителни покани ще бъдат публикувани в началото на 2022 г.

Цифровата сфера, промишленост и космическо пространство е част от клъстерите от Рамковата програма „Хоризонт Европа“. В тази връзка се очаква синергия по отношения на финансирането на предизвикателствата между Хоризонт Европа, Цифрова Европа, както и други механизми и програми.

Повече информация може да намерите тук.

Сподели
Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Вижте повече информация тук
Приеми