Приета е работната програма на ERC за 2025 г.
Приета е работната програма на ERC за 2025 г.

Приета е работната програма на ERC за 2025 г.

Приета е работната програма за 2025 г. на Европейския съвет за научни изследвания (ERC). Програмата определя възможностите за финансиране, бюджетите на поканите, календара на конкурса за безвъзмездни средства и условията за финансиране от ERC. Документът беше изготвен и одобрен от научния съвет на ERC и приет от Европейската комисия.

Повече от 2,7 милиарда евро ще бъдат на разположение за безвъзмездни средства за научни изследвания през следващата година. Това включва принос от страните, асоциирани към Хоризонт Европа. Освен това държавите от ЕС могат да отделят ресурси от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), за да помогнат на ERC да финансира предложения, оценени като отлични, но които не могат да бъдат финансирани поради бюджетни ограничения. Тези безвъзмездни средства обаче трябва да останат хоствани в институция в страната, която предоставя техните средства от ЕФРР.

Индикативно обобщение на поканите от бюджета за 2025 г 

Работната програма също въвежда нови основания за удължаване на периодите на допустимост за грантове за стартиране и грантове за консолидиране. Удължаване ще бъде предоставено в надлежно документирани случаи, когато кандидатът е бил възпрепятстван да работи или работното му време е било намалено поради увреждане или голямо природно или причинено от човека бедствие.

Други планирани действия за 2025 г. включват подкрепа на националните точки за контакт (NCP) при споделяне на най-добри практики, продължаване на оценката и наблюдението на въздействието на финансирането на ERC, както и съобщаване на дейностите на ERC на по-широка аудитория и насърчаване на отворената наука.

Работна програма на ERC 2025

Сподели
Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Вижте повече информация тук
Приеми