Сравнителният анализ на ЕС за инвестициите на промишлеността в научноизследователска и развойна дейност за 2021 г. показва стабилни резултати в секторите на ИКТ, здравеопазването и зелените технологии
Сравнителният анализ на ЕС за инвестициите на промишлеността в научноизследователска и развойна дейност за 2021 г. показва стабилни резултати в секторите на ИКТ, здравеопазването и зелените технологии

Сравнителният анализ на ЕС за инвестициите на промишлеността в научноизследователска и развойна дейност за 2021 г. показва стабилни резултати в секторите на ИКТ, здравеопазването и зелените технологии

Съгласно публикувания днес нов сравнителен анализ на ЕС за инвестициите на промишлеността в научноизследователска и развойна дейност (НИРД) дружествата в ЕС са увеличили инвестициите си в научноизследователска и развойна дейност в секторите на здравеопазването и услугите в областта на ИКТ, въпреки като цяло трудната икономическа среда през 2020 г. ЕС остава сред лидерите в областта на технологиите с високостойностни зелени патенти и на зелените патенти в енергоемките отрасли, което отразява прехода му към неутралност по отношение на климата.

По-конкретно установените в ЕС дружества са увеличили инвестициите в НИРД в секторите на здравеопазването (10,3 %) и услугите в областта на ИКТ (7,2 %), макар и увеличението да е по-ниско в сравнение с това при установените в САЩ и Китай дружества. За първи път от 10 години обаче общите инвестиции в НИРД на дружествата в ЕС отбелязват намаление главно поради по-ниските равнища на НИРД в автомобилния, космическия и отбранителния сектор. През 2020 г. установените в ЕС дружества са намалили общите си инвестиции в НИРД с 2,2 %. Дружествата в САЩ и Китай са увеличили общите си инвестиции в НИРД съответно с 9,1 % и 18,1 %. Установените в САЩ и Китай дружества са увеличили своя дял на НИРД в някои сектори по време на кризата, породена от коронавируса, като например в здравеопазването (САЩ: 17,9 %; Китай: 30,7 %), услуги в областта на ИКТ (САЩ: 12,4 %; Китай: 21,2 %) и производители на ИКТ (САЩ: 7,8 %; Китай: 11,5 %).

Макар пандемията да стимулира в световен мащаб бързо разрастващите се отрасли на услугите в областта на ИКТ и здравеопазването, тя засегна силно традиционните промишлени отрасли, като автомобилния сектор (-4,3 %) и космическата и отбранителната промишленост (-17 %). Автомобилният сектор е най-значимият по отношение на инвестициите в НИРД за дружествата от ЕС, което допринесе за общия спад в научноизследователската и развойна дейност. Въпреки всичко 14 дружества от ЕС се класират сред първите 50 от 2500-те най-големи инвеститори в НИРД.

От 2004 г. Комисията публикува ежегоден сравнителен анализ на ЕС за инвестициите на промишлеността в НИРД. Тазгодишното издание обхваща 2500-те дружества с най-големи инвестиции в НИРД в света през 2020 г. Данните са взети от последните публикувани отчети на дружествата и съдържат ключови показатели за 2500-те дружества майки и над 800 хиляди дъщерни дружества, които дават възможност за анализ на икономическите и иновационните резултати на дружествата. Всяко от въпросните дружества, установени в 39 държави, е инвестирало най-малко 36,5 милиона евро в НИРД, а общата сума на инвестициите възлиза на 908,9 милиарда евро. Общите инвестиции в НИРД, представени в анализа за 2021 г. се равняват на около 90 % от световните инвестиции в НИРД от предприятия. Извадката включва 401 дружества, разположени в ЕС, на които се падат 20,3 % от общите инвестиции в НИРД от извадката, 779 дружества от САЩ (37,8 %), 597 от Китай (15,5 %), 293 от Япония (12,2 %) и 430 от останалата част на света (14,2 %).

Сподели
Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Вижте повече информация тук
Приеми