Възможност за повишаване на квалификацията на мениджъри и администратори на научни инфраструктури чрез посещение (study visit) в университета в Тампере, Финландия по проект NCP_WIDERA.NET
Възможност за повишаване на квалификацията на мениджъри и администратори на научни инфраструктури чрез посещение (study visit) в университета в Тампере, Финландия по проект NCP_WIDERA.NET

Възможност за повишаване на квалификацията на мениджъри и администратори на научни инфраструктури чрез посещение (study visit) в университета в Тампере, Финландия по проект NCP_WIDERA.NET

По проект NCP_WIDERA.Net, подпомагащ мрежата от национални контактни лица за разширяване на участието и укрепване на европейското научноизследователско пространство (Widening и ERA) на РП „Хоризонт Европа“, ще се проведе тридневно учебно посещение (study visit) в университета в Тампере, Финландия – от 14 до 16 май 2024 г.    

Обучението е предназначено за мениджъри и администратори на научни инфраструктури от т.нар. Widening страни (вкл. България).  

Ще бъде финансирано участието на до двама представители от България.

Краен срок за кандидатстване: 8 април 2024 г.

Изисквания към кандидатите: минимум две години опит като мениджъри (координатори) на научни инфраструктури, вкл. управление на научни изследвания, напр. стратегическо развитие на научна инфраструктура и иновационни услуги.

Критерии за избираемост на кандидатите:

•          Брой и вид безвъзмездни средства, привлечени чрез национални и международни програми, ако има такива;

•          Кратко описание на национален (ни)/международен (ни) проект(и), в който (които) сте участвали, ако има такива;

•          Брой проектни предложения, подадени през последните 2 години; брой успешни проекти, ако има такива;

•          Кратко описание на опит във валоризацията (сътрудничество с индустрията, патенти, spin-offs, лицензиране), ако има такъв;

•          Много добро владеене на английски език;

•          CV във формат EUROPASS;

•          Писмо за одобрение от институцията, номинираща кандидата 

Процес на подбор:

–          Оценка за допустимост на кандидата от МОН;

–        Постигане на консенсус между партньорите по проекта за подадените от всички страни кандидатури;

–          Изпращане на кандидатурите до организацията-домакин – университета в Тампере;

–       Предварителна онлайн среща на кандидатите с организацията-домакин;

–       Потвърждение/отказ за съответния кандидат

Разходи:

На участниците в учебното посещение ще бъдат възстановени действително извършените  разходи от МОН като партньор в проекта. Допустимите разходи са за пътуване и нощувки, като максималната сума за възстановяване е 1000 евро.

Разходите на участниците ще бъдат възстановени след приключване на пътуването им и след представяне на отчет, който се одобрява от МОН.

Цялата информация за конкурса, вкл. формуляри за кандидатстване и за отчет може да намерите на следния линк: https://www.ncpwideranet.eu/study-visit-call-for-rmas-tampere/

Заинтересованите лица, които отговарят на горепосочените условия, следва да подадат своите кандидатури на контактните лица от МОН – Калин Мутавчиев [email protected] и Янита Жеркова:[email protected].

Сподели
Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Вижте повече информация тук
Приеми