Европейската комисията увеличава финансирането за научни изследвания със 120 млн. евро за 11 нови проекта за борба с коронавируса и неговите варианти

Европейската комисията подбра списък от 11 нови проекта, които ще бъдат финансирани с общо 120 млн. евро от „Хоризонт Европа“, най-голямата европейска програма за научни …

ЕС инвестира 122 милиона евро в иновативни проекти за декарбонизация на икономиката

За първи път от създаването на Фонда за иновации Европейският съюз инвестира 118 милиона евро в 32 малки иновативни проекта, разположени в 14 държави – членки на …

Европейската комисия опростява правилата за помощ, комбинирана с подкрепа от ЕС, и въвежда нови възможности за прилагане на мерки за помощ в подкрепа на двойния преход и възстановяването от пандемията от коронавирус

На 23 юли ЕК прие разширяване на приложното поле на Общия регламент за групово освобождаване (ОРГО), което ще позволи на държавите членки да изпълняват определени …

Нова Стратегия на Европейския съюз за горите до 2030 г.

Стратегия на Европейския съюз за горите до 2030 г. Европейската комисия публикува нова Стратегия за горското стопанство на ЕС като приоритетна инициатива и част от …

Европейската комисия представи Пакт за научни изследвания и иновации в Европа

Пакт за научни изследвания и иновации в Европа Европейската комисия представи своето предложение за „Пакт за научни изследвания и иновации в Европа“ – идея, която …

Featured

Информационен ден (05/06.07.2021) и брокерско събитие (07.07.2021) по клъстер 5 „Климат, енергия и мобилност“

На 5 и 6 юли Европейската комисия организира специална информационна сесия по новата програма „Хоризонт Европа“, клъстер 5 „Климат, енергия и мобилност“, като част от голяма информационна кампания, представяща всички направления на Хоризонт Европа.

Ще бъде представена работната програма за 2021 – 2022 г., цели, приоритети и очаквани резултати, както и специални сесии за всяка от дестинациите и мисиите.

Събитието не изисква регистрация – ще може да се гледа на живо (онлайн) от страницата на информационните дни – https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-5-climate-energy-mobility.

Работната програма на Клъстер 5 е публикувана тук, със свободен достъп:

https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/core/api/front/document/51842/download.

Информационният ден ще бъде последван от брокерско събитие, за търсене на партньори, на 07.07.2021 г. За събитието е необходима регистрация на следния линк:  https://www.horizoneuropencpportal.eu/stage/horizon-europe-cluster-5-calls-2021-virtual-brokerage-event.  

Featured

Мария Габриел за Хоризонт

Благодарим на комисар Mariya Gabriel и екипа ѝ за непрекъснатата подкрепа в усилията ни да осигурим по-добри възможности за участие и реализация на българските учени в новата

Рамкова програма за научни изследвания и иновации. Поздравяваме я за успешния старт на Хоризонт Европа! 

Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Вижте повече информация тук
Приеми