ХАРТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ УЧЕНИ
ХАРТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ УЧЕНИ

ХАРТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ УЧЕНИ

Хартата на европейските учени е група от принципи и изисквания, които определят ролите, отговорностите и назначенията на учените, както и тези на работодателите и финансиращите им1. Целта на Хартата е да осигури връзката между учени и работодатели или финансиращи да води до успешно извършване на дейности по създаване, трансфер, разпределяне и разпространяване на знания и технологично развитие, както и на развитието на кариерата на учените. Хартата признава ценността на всички форми на мобилност като начин за подобряване на професионалното развитие на учените.
В този смисъл Хартата съставлява рамка за учени, работодатели и финансиращи, която ги приканя да действат отговорно и като професионалисти в тяхната работна среда и да се уважават взаимно.
Хартата касае всички учени в Европейския съюз на всички етапи от тяхната кариера и покрива всички области на изследвания в частния и държавния сектор, независимо от природата на назначението или наемането2, легалния статус на работодателя им или вида на организацията или учреждението, в което се извършва работата. Взимат се в предвид множеството роли на учените, които са назначени не само за изследвания и/или за извършване на развойни дейности, но също са включени в наблюдение, наставляване , управление или административни задачи.CharterCode_BG.pdf

Сподели
Този сайт използва бисквитки, приемайки, се съгласявате с полицата ни за поверителност Вижте повече информация тук
Приеми